Filmen 100år

Utställningen ger en inblick i Svensk filmproduktion, med Malmö som utgångspunkt, från Frans Lundberg till Bo Widerberg och Jan Troell precis hundra år efter den första offentliga filmvisningen i Sverige och Malmö. Bo Widerberg förrättade invigningen med hjälp av Professor Jan Olsson, (författare till Sensationer från en bakgård). Den som var på plats kunde se: rekvisita, affischer och unika foton från den svenska filmhistorien.
Utställningen visades på Teatermuseet år 1996.  

[ Tillbaka ]