Tittskåp och affischutställning


 
TITTSKÅP  är en utställning av studenter från Malmö Högskola, K3


Utställningen består dels av sex skyltskåp i fönstren mot Kalendegatan, dels av modeller och skisser på temat teater, balett, dans, opera, cirkus och revy.
Samtidigt visar vi affischer från gamla Malmö Stadsteater Malmö och Musikteater
 
 
Utställningen visades 2/5 – 13/9 2009


 

 

  

  

[ Tillbaka ]