Bioteatern Amiralen, Folkets Park

Vi visar ett urval av affischer från gästspel på teatern 1940 - 1960.


Utställningen pågick:

28 april - 28 oktober 2018