Lördagsträffar februari 2024

Våra träffar börjar kl. 14.
Det brukar bli fullt så kom i god ti
d.

ALLA ÄR HJÄRTLIGT VÄLKOMNA !

 

10 februari / Mikael Lindell Bolin

Mikael är produktionsledare på Fredriksdalsteatern.
Det jobbet har han haft under alla Eva Rydbergs år på Fredriksdal.
Men Mikael kom till teatern redan under Nils Poppes tid.
Poppe var Mikaels stora idol och han har sett alla hans filmer.
De lärde känna varandra och blev vänner.
Ganska snart började Mikel arbeta på Fredriksdal
med den så kallade pjäsfotograferingen,
senare fick han hand om rekvisitan, fick göra statistroller
och hjälp till i serveringen.
Som produktionsledare är Mikael eftersökt dygnet runt.
Hans huvuduppgift är att lösa problem, var de än uppstår inom teatern.
Han har aldrig någonsin haft ambitionen att bli skådespelare
utan han ser sig själv som en tekniknörd.