Kategori
Tidigare utställningar

Utställningen visar Gunilla von Werders masker som anknyter till Europas klassiska maskmode och commediatraditionen.

Idag är Gunilla en av få som kan de ursprungliga teknikerna för framställning av masker i papier-maché. Under en av sina utställningar i Brescia, Italien, blev hon kontaktad av Florens mest framstående maskmakare. Denne behövde en duktig skulptör för framställande av nya modeller – ett samarbete som fortsatte i fyra år. Idag präglas hennes konst av skulpterade reliefer och märkliga ytor.

Utställningen visades från 8 April – 5 juni 2005.

Bilder från utställningen: