Kategori
Tidigare utställningar

En utställning med bilder av teatertecknaren Ludvig Johnson, legendarisk redan medan han levde. Sin första teaterteckning publicerade han redan 1927 den sista 1990. Båda fanns med på utställningen.

Det fanns också bilder från föreställningar på Folkets Hus, Amiralen, Gamla Hipp, Malmö teater, som låg vid Gustav Adolfs torg, och naturligtvis från Stadsteatern.
Ludvig Johansson avled 1996.

Utställningen visades på Teatermuseet år 2000.

Bilder från utställningen: