Kategori
Tidigare utställningar

Med bland annat Primadonnor som Jullan Kindahl, Naima Wifstrand, Maja Cassel, Greta Ahlberg, Gudrun Brost, Ingalill Söderman, Ritva Aro, Isa Quensel, Evy Tibell, Harriet Selin, Agneta Prytz, Zarah Leander och Git Gay.

Utställningen visades på Teatermuseet år 1997.