Kategori
Tidigare utställningar

Skådebanan fyller 100 år och det firade vi med en jubileumsutställning.

Skådebanan – folkrörelsernas publikorganisation – grundades 1910.

Skådebanans målsättning är att vidga deltagande i kulturlivet för alla och speciellt för de människor som inte kommit i kontakt med kulturlivet.

Målsättningen förverkligas genom ett  nätverk av människor som deltar i arbetet med att utveckla kulturintresset på arbetsplatser, föreningar, bostadsområden och skolor.

På utställningen visades Skådebanans historia, affischer, teckningar och unika föremål ur arkiven. Här beskrevs även hur ombudsarbetet fungerar.

Utställningen visades 24 september – 12 december 2010.

Bilder från vernissagen: