Kategori
Tidigare utställningar

Här finns alla de Tewje och Golde som sedan sextiotalet spelat musikalen En speleman på taket; från Isa Quensel och Sören Söderberg till Marianne Mörck och Jan Malmsjö.

Jan Malmsjö invigde utställningen tillsammans med ”familjen” från musikalen En speleman på taket Cecilie Thorgersen, Helen Sjöholm, Anna Sjöholm, Frida Bergh och Sofie Larsson.

Utställningen visades på Teatermuseet år 1997.