Kategori
Tidigare utställningar

TITTSKÅP  är en utställning av studenter från Malmö Högskola, K3

Utställningen består dels av sex skyltskåp i fönstren mot Kalendegatan, dels av modeller och skisser på temat teater, balett, dans, opera, cirkus och revy. Samtidigt visar vi affischer från gamla Malmö Stadsteater Malmö och Musikteater.

Utställningen visades 2/5 – 13/9 2009.